Home

Ny offentlig styring

Emne - Ny offentlig styring - BOKO5020 - NTN

 1. - Ha bred innsikt i de rammebetingelser som gjelder i offentlig sektor og hvordan disse påvirker utviklingen av styringspraksis (ny offentlig styring). Ferdigheter: - Være i stand å tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap som er relevant for forståelse av styring i offentlig sektor og i andre komplekse organisatoriske kontekste
 2. Ny offentlig styring (NOS) Selv om resultatstyring i ulike former har vært brukt lenge i kommunene, så bidro new public management (NPM) (Dunleavy og Hood 1994), som kom rundt 1979 - hva som på norsk kan kalles «ny offentlige styring» (NOS) (Johnsen 2005b) - til større vekt på resultatstyring
 3. Betegnelsen «New Public Management» (NPM) - ny offentlig ledelse, er hyppig brukt i debatten om offentlig styring siden den britiske statsviteren Christopher Hood lanserte den i 1991 (1). I slutten av forrige århundre ble også betegnelse «New Public Governance» (NPG) lansert, av den Edinburgh-baserte samfunnsviteren Stephen Osborne (2)
 4. Offentlig styring. Mens Norge på den ene siden er et av verdens rikeste land, I For velferdsstatens nye notat kartlegger vi hvordan man kan skille kommersielle og ideelle aktører fra hverandre, og om folkeviljens ønske om å prioritere de ideelle lar seg gjennomføre i praksis
 5. Ny offentlig styring (NPM) har satt et sterkt preg på samfunnsstyringen fra midten av 70-tallet. Ideen om at offentlige virksomheter har mye til felles med private virksomheter, la grunnlaget for en mer regulerende rolle for staten
 6. For å bidra til at styringen av offentlige virksomheter blir mer effektiv, har Moderniseringsdepartementet etablert prosjektet Bedre statlig styring. Prosjektet skal utvikle styringsrelatert kunnskap, bidra til bedre styring i utvalgte piloter og spr..
 7. For å sikre sammenhengende tjenester, økt deling av data og økt bruk av felles IT-løsninger, må samhandling og samordning på tvers av sektorer og mellom statlig og kommunal sektor, styrkes. Regjeringen har som mål å legge opp til en mer systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering
Mikael Axelsen

Offentlig styring Bli varslet. 22.12.2019. DN mener: Jo flere lovfestede rettigheter for brukerne av velferdstjenester, (Ap) blir gründer og starter eget selskap der han skal jobbe med å få det offentlige til å bruke ny teknologi. Morgendagens næringsliv. 19.11.2017. Eva Grind Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og -omfanget. Derfor forsterker regjeringen arbeidet med innovasjon i offentlig sektor. Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sekto

Årsstudiet i offentlig styring, ledelse og økonomi gir deg en tverrfaglig innføring i økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap. Du får en grundig innføring i vårt politiske system. Du vil møte engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis Master i offentlig styring og ledelse er en deltids mid-career master. Det innebærer at flertallet av studentene er i jobb mens de studerer hos oss. Mange opplever at mastergraden bidrar til at de får et opprykk der de er, eller de får en ny jobb i offentlig eller privat sektor Nye styringsformer i offentlig sektor. Kari Nyland, Per Christian Ahlgren, Johnny Lind, Kalle Kraus Helhetlig styring for helhetlige helsetjenester. Styring av samarbeid i offentlig sektor Forskningsprosjektet Styring av samarbeid i offentlig sektor - muligheter og utfordringer i det nye kommune-Norge,. Offentlig-styring. Trønder-Avisa mener: Vi kan ikke bruke 36 mrd. på nytt regjeringskvartal. Det er på høy tid å forenkle staten. Til toppen Utgiver: Trønder-Avisa, Postboks 2590, 7738 Steinkjer; Telefon 74 12 12 00; Sjefredaktør og adm. dir.: John Arne Moen Kategori: Offentlig styring Publisert lørdag 20. juni 2020 05:27 Leder for NTL Forsvaret, Stina Hassel, er tydelig: Det å lagre og holde kontroll over offentlig data er en kjerneoppgave for staten

Siden 90'erne er debatten om offentlig styring - governance - vokset. Danske og internationale forskere har skrevet en bog, der gennemgår de nye tanker på området Rammebetingelsene for en bærekraftig offentlig sektor er i endring. Evnen til å etablere endringsprogrammer med fokus på gevinstrealisering, kulturendringer og styring av en bred portefølje av tiltak og prosjekter vil være helt nødvendig for å lykkes med nye løsninger OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på Masterstudiet i offentlig administrasjon og styring

Resultatstyring i norsk offentlig sektor - Magm

 1. En ny ramme for samarbejde og beslutninger nationalt og lokalt Princip 1: En stærk offentlig sektor er en grundsten i velfærdssamfundet Princip 2: Samarbejde gennem partnerskaber skal skabe balance mellem styring og ledelse En ny overordnet styringsramme Princip 3: Den økonomiske styring skal sikre stabile og fleksible rammer fo
 2. Asker kommune er i gang med å utarbeide en samlet kommuneplan for den nye kommunen. Her kan du lese mer om arbeidet med God styring av samfunn og økonomi, kan sikre gode tjenester og lokalsamfunn i hele kommunen Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet.
 3. ne om at en rekke undersøkelser konkluderer med at befolkningen i de
 4. Dette er en helt ny bok som presenterer og utvikler begrepet samstyring for norske forhold basert på internasjonal litteratur om governance eller god offentlig styring. Forfatterne foreslår en ny definisjon av begrepet governance basert på samarbeid mellom offentlige og/eller private virksomheter
 5. Ny offentlig styring? 5. Konklusjon . 1. Introduksjon . I've been through all them changes, A lot of stuff came down. I've dealt with all the issues, You might say I've been around. But back when I got started, There was a righteous sound. It doesn't matter what I've been through
 6. Offentlig styring og forvaltning har i lys av dette blitt fremstilt som hybrid og sammensatt (Ansell og Trondal 2017), noe som for eksempel gjenspeiler hvordan norsk offentlig forvaltning inngår i en større politisk orden på europeisk nivå (Egeberg og Trondal 2016)

Utgangspunktet for en reform er troen på at New Public Management (NPM) eller tilsvarende markedsløsninger hentet fra privat sektor, verken er bra for de ansatte, en effektiv bruk av ressurser eller bidrar til gode offentlige tjenester. LO-kongressen 2017 ønsket derfor en tillitsreform i offentlig sektor. LO-sekretariatet nedsatte i november 2019 en arbeidsgruppe ledet av 2. nestleder Roger. Arkivering og offentlighet henger tett sammen i dagens forvaltning. Et utdatert regelverk og dårlige standarder er en populær forklaring på hvorfor forvaltningen har utfordringer med å etterleve forventningene om arkivering og offentlighet. Forslaget til ny arkivlov er nå på høring og inneholder kontroversielle forslag, inkludert å fjerne journalføringsplikten fra arkivloven og endre. Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor Offentlig styring. DN mener: Jo flere lovfestede rettigheter for brukerne av velferdstjenester, desto mer kontroll og byråkrati. Markedets synlige hånd. Færre ansatte i departementer og direktorater. Få varsel når vi skriver om Setter ny rekord i offentlig pengebruk

Fra New public management til New public governance

Offentlig styring - For Velferdsstate

Ny pensjonsordning for offentlige ansatte vil gjelde fra 2020. Det ble våren 2019 vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse og i de aller fleste tariffavtaler som hadde avtale om offentlig tjenestepensjon. Partene i offentlig sektor har inngått avtale om endringer i offentlig AFP som det ennå ikke er fremmet lovforslag eller er inngått tariffavtale på. Her får du. 5 studiepoeng mot DRI2001 - Demokrati og offentlig styring i informasjonssamfunnet (nedlagt). Undervisning. Adgang til undervisning. Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet,. Ny offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 og senere De nye samordningsreglene er en del av arbeidet med å tilpasse dagens offentlige tjenestepensjon til pensjonsreformen i 2011. Samordningsregelverket som beskrives her, må ikke forveksles med regelverket for ny offentlig tjenestepensjon, som også er i endring - men som ikke er like avklart Læs rapporten Ny offentlig styring og ledelse sprog og tankegang i Løhdes plan til forveksling flugter med FTFs budskab i den perfekt timede undersøgelse . Den eneste forskel er, at Løhde fortier organisationernes stærke magtposition, mens FTF politisk ferme pjece slår stærkt til lyd for at bevare og styrk

En altfor stor og altfor oppdelt offentlig forvaltning medfører at vi har en svak og tilfeldig offentlig styring - som i tillegg hindrer positiv næringsutvikling. og oppfattet seg selv som en viktig aktør i utviklingen av en ny virksomhet offentlig sektor jobber på nye måter. Samordning og samarbeid på tvers av forvalt-ningsnivåer og sektorer må til for at offentlig sektor skal kunne ta ut gevinster ved bruk av ny teknologi. Vi er godt i gang med digitalisering av offentlig sektor. Vi har et godt utgangspunkt med gode grunndataregistre, godt utbygd digital infrastruk En offentlig virksomhet har det både enklere og vanskeligere: «Styring i offentlig sektor skal fokusere på mål og resultater». Det samme kan sies om Oslo kommune, der det rødgrønne byrådet vil ha Meld deg på her og få siste nytt rett i innboksen: Navn

Endrede styringsregimer = endring i lederroller - Magm

implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver». Kunnskapsstatusen skal brukes i implementeringen av den nye rammeplanen som blir gjeldende fra august 2017. Oppdraget har hatt en økonomisk ramme på NOK 1 500 000 (ekskl. mva). Det har løpt fra november 2016 til september 2017 Alle som er født i 1963 eller senere tjener opp pensjon fra 2020 etter endrede regler for offentlig tjenestepensjon og kommer inn i ny AFP-ordning. Mange får alderspensjon både fra ordningen som gjaldt før 2020 og fra ordningen som gjelder fra 2020. Offentlig tjenestepensjon blir bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor Innovasjon Norge søker kommuner og etater som vil utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer gjennom offentlig-private innovasjonspartnerskap. Seminar om en innovativ, effektiv og pålitelig offentlig sekto

For velferdsstaten deltar i den offentlige debatten om tillitsreform. En tillitsreform som virker må omhandle både styring, finansiering og organisering av offentlig sektor. Det fordrer et oppgjør med markedsrettingen og New Public Management (NPM). En versjon av innlegget «Marked og tillit», stod på trykk i Klassekampen 9. januar 2020 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan på styring i staten. Vi legger til rette for god styring i staten, vi forvalter utredningsinstruksen og økonomiregelverket og vi leverer lønn- og regnskapstjenester Gamle og nye samordningsregler for deg som er født i 1954-1962. Er du født mellom 1954 og 1962 har du opptjening i folketrygden fra både gammel og ny folketrygd. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med gamle og nye regler avhengig av hvor stor del av alderspensjonen fra folketrygden som kommer fra gammel og ny folketrygd Master i offentlig ledelse og styring (Master of public administration) Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen: Samtidig med at EU-kommisjonen var i gang med å utarbeide et nytt personvernregelverk, i 2011, slo Datatilsynet alarm om kommunesektorens behandling av personopplysninger

Pensumbøker brukt i årsstudium offentlig styring, økonomi og ledelse. Ingen markeringer i bøkene, er som nye. Mikkelsen og Laudal, Strategisk HRM 2- hms, etikk og internasjonale perspektiv 2utg. 450kr Grindheim, Heidar og Strøm, Norsk politikk, 2017. 200kr Fiva, Hagen og Sørensen, Kommunal organisering, 7utg. 250k Ny offentlig tjenestepensjon (2018) Partene i offentlig sektor ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune. Ansatte som er medlem i forbund tilknyttet LO, YS, Unio og Akademikerne, skal nå si sin mening om den nye avtalen Bedre styring. God styring må være erfaringsbasert, fleksibel og tilpasset det enkelte fagområde og virksomhet. I kjølvannet av 22. juli-kommisjonenes rapport har departementenes etats- og sektorstyring blitt kritisert for detaljorientering, for mange mål, mangel på prioriteringer og for å gi virksomhetsledere for liten frihet i oppgaveløsningen Styring og organisering. KS samler kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremmer deres interesser. Kommunesektorens behov defineres gjennom samstyringsorganer som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget og underliggende fagutvalg Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (MPA) gir innsikt i utforming, styring og endring av offentlige organisasjone

Forum for tillitskultur i offentlig sektor inviterer til miniseminar 31.01.18: Tillit og styring i offentlig sektor. Er det mulig å utøve tillitsledelse og samtidig sikre god styring Offentlig sektor kan ikke bestå uten å være effektiv. Denne boka tar for seg hva effektivitet er, og hvordan effektivitet er mulig i det offentlige. Forfatterne diskuterer særlig begrepene kostnadseffektivitet, resultateffektivitet og allokeringseffektivitet, men også dynamisk effektivitet - virksomheters evne til å tilpasse og endre seg til ny teknologi og nye krav fra omgivelsene I mai 2020 starter jobben med å lage ny arealdel for kommuneplanen til Asker kommune. Når kommunen lager en ny plan er det lovpålagt å involvere innbyggere og andre interesserte for å få innspill til planarbeidet. Dette er spesielt viktig i arbeidet med kommuneplanen, som er det viktigste verktøyet som vi har for styring av Asker kommune

De nye ordningene vil gi offentlig ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid. Offentlig ansatte vil ha samme mulighet som ansatte i privat sektor til å opprettholde pensjonsnivåene når levealderen øker. Det innføres et nytt pensjonselement - betinget tjenestepensjon Ny offentlig tjenestepensjon ligner på privat innskuddspensjon, men det er noen forskjeller. Sparesatsene er ulike. I privat sektor blir pensjonspengene i forvaltet i finansmarkedene, mens pensjon i offentlig sektor reguleres. Offentlig pensjon er livslang, mens den private rekker så lenge det er penger på kontoen Da er «Ledelse og styring» midt i blinken for deg. Kursene tar for seg aktuelle tema for et næringsliv i endring, og passer for deg som er ansatt i privat eller offentlig sektor. Tilbudet passer også for deg som er på vei til nye utfordringer Anne Lise Fimreite er utdannet statsviter og er professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Fimreite har tidligere vært visestyrer ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, medlem av fakultetsstyret ved SV-fakultetet og var i perioden 2009-2013 fakultetets prodekan for forskning Ny styringsmodell i offentlig helse sektor . Helsepartiet vil innføre en ny styringsmodell i helsesektoren og tilsvarende i andre deler av offentlig sektor. Vi går inn for omfattende systemforbedringer

Video: Styring og styringsreformer i offentlig virksomhet

Funn fra den nye boken Public Brainpower (Palgrave Macmillan) tyder på at god styring av naturressurser forutsetter en fruktbar offentlig debatt, som er nødvendig for å unnfange nye institusjoner, føre kontroll med eksisterende institusjoner og sikre at disse hele tiden utvikler seg i tråd med at behovene i samfunnet endrer seg.. De 20 bidragene i boken utforsker styrker og svakheter ved. med nye måter å koordinere offentlig styring på (Christensen & Lægreid, 2006). Bakgrunnen for dette er at styring gjennom nettverk, der gevinsten ved samhandling mellom partene i arbeidslivet og det offentlige er sentral, også kan anvendes når disse deltar bredt på tvers av tradisjonelle interesse- og ansvarsområder

Mål- og resultatstyring er et prinsipp for styring i offentlig virksomhet. I Norge har det siden midten av 1980-tallet vært det overordnede styringsprinsippet i staten og i de aller fleste kommuner. Mål- og resultatstyring betyr at det settes mål for virksomheten, som følges opp og brukes til læring, styring og kontroll i organisasjonen Offentlig-styring. Nå er Kristiansund på 15.-plass i landet: - Ting går i riktig retning. Til toppen Tips oss; 71 57 00 00; Utgitt av Tidens Krav AS, Postboks 8, 6501 Kristiansund; Besøksadresse: Nedre Enggate 6, 6509 Kristiansund; Ansvarlig redaktør og daglig leder: Ole Knut Alnæs

Spørsmålet er med andre ord hvordan strategisk styring og ledelse i norsk offentlig sektor kommer ut, dersom den holdes opp mot disse kriteriene. Da må det i tillegg presiseres at strategisk styring egentlig utøves fra to forskjellige nivåer og på to forskjellige måter I denne antologi giver 17 praktikere og forskere deres bud på nybrud i debatten om offentlig styring og ledelse. Bagtæppet er 00'ernes styringsdebat. Strukturreformen udmøntede nye forestillinger om at skabe mere bæredygtige enheder i den offentlige sektor Offentlig-styring. aktuelt Vi trenger en tillitsreform. Leserinnlegg Hvor går vi politisk? Nord Norge viser vei. Til toppen Postadr: Postboks 954, 2604 Lillehammer; Telefon: 61 22 10 00; Ansvarlig redaktør: Tom Martin Kj. Hartviksen; Nyhetsredaktør: Anne Marie Løkken. Ap går for mer stat og styring. heter det at Ap vil ha slutt på at vår felles velferdsstat styres basert på markedsmekanismer som ikke passer i offentlig sektor. Distriktene: Alle nye reformer skal underlegges en analyse av de distriktspolitiske konsekvensene

Styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig

Offentlig-styring. En offentlig hestekur. Til toppen Utgiver: Trønderdebatt AS; Ansvarlige redaktører Arne Reginiussen og John Arne Moen; Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk Offentlig-styring. Østlandet Ansatte reagerer: - Røyket hasj på kommunalt julebord . Til toppen Utgitt av Glåmdalen AS, Markensvegen 1 B, 2212 Kongsvinger; Postadresse: Postboks 757, 2204 Kongsvinger; Tips oss; Ansvarlig redaktør og daglig leder. Notatet er en bearbeiding av en dobbelt gjesteforelesning gitt på kurset Evalueringer og brukerundersøkelser som styringsverktøy, masterstudiet i styring og ledelse, Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag, 16. januar 2009 Utdanningen gir et godt fundament og tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap. Det gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å delta i økonomisk styring av offentlig virksomhet og til å kunne gjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet Årlig investeres milliardbeløp i utvikling og forvaltning av IT-løsninger i offentlig sektor. IT-løsninger som er avgjørende for verdiskaping og tjenesteyting i Norge. I dette innlegget får du noen tips til hva som skal til for å lykkes med implementeringen av IT prosjekter i offentlig sektor

Offentlig styring - Emneside D

Statlig forvaltning - regjeringen

Her finner du svar på de viktigste spørsmålene om ny, offentlig tjenestepensjon. Hvem gjelder den nye tjenestepensjonsordningen for? Den gjelder for alle som er født i 1963 eller senere, og som jobber i offentlig sektor eller har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP, Statens pensjonskasse, Oslo Pensjonsforsikring, Pensjonskassen for hovedstadsområdet (PKH) eller de ulike. Offentlig-styring. NORDLAND Mannen ble registrert død ved en feil: - Kona fikk etterlattepensjon og i banken var kontoene sperret. Til toppen Adresse: Vefsnvegen 7, 8656 Mosjøen; Telefon: 75 11 36 00; Sjefredaktør/adm. dir: Geir Arne Glad, telefon 997 91 666; Nyhetsredaktør: Marit Almendingen. «Tillitsreform» i norsk offentlig sektor Regjeringen kunne for eksempel begynne i det små ved å klargjøre om den vil forplikte seg til å redusere omfanget av mål- og resultatkrav. Den kunne gjerne gi konkrete svar og ikke være redd for gi eksempler fra for eksempel politiet, helsevesenet, Nav osv Styring av samarbeid i offentlig sektor Styring av samarbeid i offentlig sektor Heftet / 2019 / Flerspråklig 479,-402,- På lager, sendes nå Antall. Legg i handlekurv. Produktbeskrivelse. Samarbeid på tvers av organisatoriske grenser har Levert av Ny Media AS. Styring og vern - Arbeidsrett i offentlig sektor, 6.utg. Siktemålet med boken er å gi en helhetlig fremstilling av arbeidsrett for kommuner og fylkeskommuner, og å gi en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten, både på individuelt og kollektivt nivå

Studer offentlig, ledelse og økonomi ved siden av job

PPT - Styring af styregrupper - Mads Uldall PowerPoint

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp

Offentlig styring kan gjøres bedre med et enkelt grep. tirsdag 10. mars 2020 - Bård Kuvaas. Ledelse Tema: Tillit i ledelse. Bård Kuvaas Professor Institutt for ledelse og organisasjon. Politikere som er opptatt av tillit til fagfolkene i offentlig sektor, bør la fagfolkene sette sine egne utfordrende mål Gjennomføring og implementering av nye tjenester i offentlig sektor. Vi bistår offentlige virksomheter med implementering av nye tjenester, tiltak og reformer. Styring i offentlig sektor. Styring handler ofte om å etablere eller forbedre strukturer, roller og ansvar i en virksomhet for å sikre ledelsen korrekt styringsinformasjon Ny offentlig tjenestepensjon fra 01.01.20. Ny offentlig tjenestepensjon innføres fra 01.01.20 og omfatter alle offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere. Ny offentlig tjenestepensjon er bedre tilpasset folketrygden. Den skal gjøre det mer lønnsomt å jobbe lenger. Den skal også legge til rette for at det blir lettere å bytte jobb.

Senter for styring og innovasjon i offentlig sektor - NTN

Styring, ledelse, tillit og samhandling . Offentlig sektor er avhengig av god styring, ledelse og samhandling. Dette stiller store krav til ledelsen. Tekna mener kvalitetssikring av ledere i hele offentlig sektor må være i fokus. Ledere bør oppnevnes gjennom ordinære tilsettingsprosesser og ikke gjennom valg Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og omfattende forsknings- og utredningserfaring knyttet til offentlig styring og regulering innen sektorer som samferdsel, energi og helse. Dalen var prorektor ved Handelshøyskolen BI i perioden 2010 - 2018, og var i den perioden nestleder og senere leder av nettverket for private høyskoler i Norge Ansvarlige for sesjonen Simon Ballestad (alumn, master i Offentlig administrasjon og styring, OsloMet)Thomas Berman (SoCentral/Pådriv)Bidrag/abstracts til sesjonen sendes til simon.ballestad@gmail.com og thomas@paadriv.no I den globale diskursen har klimatransformasjon vokst fram som et nøkkelbegrep og en visjon for ønsket samfunnsendring som sikrer dyp avkarbonisering og klimaomstilling.

Trønder-Avisa - Offentlig-styring

Offentlig styring - OLM-fag. Modulet er orienteret mod at give deltagerne nye kompetencer til at forstå og udvikle styringsmodeller, så styring kan anvendes som ledelsesform i alle typer offentlige og regulerede virksomheder Helhetlig styring og forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern på tvers av forvaltningsnivåene i offentlig sektor er viktig for å oppnå gode og sikre innbyggertjenester. Webinarene er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor, med interesse for informasjonssikkerhet Offentlig postjournal. Historikk. Kommunal styring. Kommuneøkonomi. Ny distriktsindeks. Ny distriktsindeks Etter en ekstern gjennomgang av Asplan Viak, fastsatte Kommunal- og Den nye distriktsindeksen vil i første omgang bli brukt som ett av flere verktøy for å fastsette nye virkeområder for. To fremskritt i debatten om offentlig innovasjon I forbindelse med den nye stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor har Kommunal- og.. Ny høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene

Ivar Johansens Blogg - Offentlig styring

Partene i offentlig sektor ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune. Et flertall av medlemmene i LO, YS, Unio i offentlig sektor har sagt ja til avtalen. Forbundene i Akademikerne tar stilling til avtalen i løpet av juni Modulet er orienteret mod at give deltagerne nye kompetencer til at forstå og udvikle styringsmodeller, så styring kan anvendes som ledelsesform i alle typer offentlige og regulerede virksomheder. Deltagernes erfaringer med anvendelse af ledelses- og styringsmodeller vil løbende blive inddraget; og de praktiske erfaringer vil danne grundlag for diskussion af metoder, teknikker og teorier Arbeidsdepartementet avsluttet 22. august høring om ny uføreordning i offentlig sektor. Finans Norge mener den foreslåtte modell samsvarer godt med ny uføretrygd i folketrygden. Forslaget om å innføre en nettoordning uavhengig av fol

Nye tanker om offentlig styring - videnska

Offentlig økonomi vis mer Administrasjon og styring: 5: SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020 Styring og samstyring (Governance på norsk) | Asbjørn Røiseland mfl. - Fagbokforlaget.no. Offentlig styring - For Velferdsstaten. Jan Erik's blogg: Kommuneregionene.

DigitaliseringsstyrelsenBane NOR digitaliserer jernbanen – storkontrakt til ThalesHilde Barstad ny direktør for Stiftelsen Kirkens familievernVarmepumper på abonnement | Energistyrelsen
 • Where is the love.
 • Hva gjør mineraler i kroppen.
 • Aktuelle nachrichten niederrhein.
 • Kvilhaugen gård parkering.
 • Linden ashby.
 • Volkshilfe salzburg login.
 • Simplex øyesalve pris.
 • Slanguttrykk.
 • Lone rider telt.
 • Spruch ruhe kraft.
 • Samsung galaxy note 3 elkjøp.
 • Great songs of the 80s.
 • Salomon alpinstøvler dame.
 • Stadtverwaltung kaiserslautern tiefbauamt.
 • Captain morgan angebot.
 • Ikea värde alternative.
 • Вести россия 1 сегодня 17 00 смотреть.
 • Great songs of the 80s.
 • In meinem himmel buch englisch.
 • James dashner life.
 • Dubletthybel.
 • De rothschild family.
 • Birkebeinerne filminnspilling.
 • München sehenswürdigkeiten für junge leute.
 • The french connection.
 • What to do in new york in may.
 • Fornorsking av samene.
 • Hva betyr kildekritikk.
 • Ulykke e6 østfold i dag.
 • Schibsted motor.
 • Port01.
 • Skoda superb prisliste 2017.
 • Topp.no horoskop 2018.
 • Neuruppin karte deutschland.
 • D vitamin nivå.
 • Hvordan lage en turbin.
 • Soyamelk farlig.
 • Hvordan lodde elektronikk.
 • Italiensk mat nettbutikk.
 • Tropical island map.
 • Sticksåg bosch pst 18 li.