Home

Søkertall uio 2021

Søkertall til UiO 2019. Morten Aase Løver. LOS/AF/SKS. Nasjonalt. 05.06.2019. Høy konkurranse på UiO = kompetente og motiverte studenter «Antall søkere per studieplass gir en indikasjon på institusjonens og fagområdets mulighet til å fylle tilbudte studieplasse. Søkertall til UiO 2017 Søkertall 2017: Økt interesse for HF og bredden i fakultetets studietilbud Årets søkertall viser at fakultetet har en økning i både i antall søknader, og i antallet søkere som har ett av våre bachelortilbud eller årsenheter som sitt førstevalg UiO mest populært i samfunnsfag, språk og historie Årets søkertall viser at UiO er det foretrukne universitetet innen flere fagområder som samfunnsfag (4,26 førstevalgssøkere per studieplass), språk (2,23 søkere per studieplass) og historie (1,86 søkere per studieplass) Samfunnsfag er det mest foretrukne fagområdet etter medisin, juss og odontolog ved UiO, med 3,51 førstevalgssøkere for hver studieplass. Fire av de ti mest populære studieprogrammene ved UiO er ved SV-fakultetet: psykologi (776 søkere), psykologi bachelor (626 søkere), psykologi årsstudium (574 søkere) og internasjonale studier (472 søkere)

Søkertall 2017: Økt interesse for HF og bredden i

Flest søkere til nytt studium i teknologi og ledelse ved UiO

 1. I perioden 2012 til 2017 hadde vi en økning på nærmere 80 % i antall førstevalgsøkere til våre bachelorprogrammer i realfag og teknologi ved UiO. Resultatet for 2018 ble en liten nedgang (2%) fra 2017, og årsaken til at vi for første gang på 7 år ikke har en vekst er ganske sikkert innføring av R2-kravet i matematikk på flere av våre programmer
 2. Årets søkertall til studier i Samordna opptak er klare fredag 24. april. Flere enn noen gang før søker seg til UiO, og 3058 søkere har et program ved MN-fakultetet på toppen av sin ønskeliste. Fakultetet har innført krav om R2-matematikk for en stor del av sine grunnstudier, men søkerne lar seg ikke skremme
 3. Søkertall: Nytt rekordår for teologi Det teologiske fakultet har en økning i det totale søkertallet igjen i år, og det er teologifagene som sørger for økningen. -Svært viktig for fakultetet, sier dekan Aud V. Tønnessen

Fortsatt gode søkertall til SV-fakultetet - Det

Nedgangen i søkertall ved UiO er på fem prosent. Fokus på rekruttering ved fakultetet. Studentrekruttering står høyt på fakultetets agenda. SV-fakultetet har som ambisjon å få tre førstevalgsøkere for hver studieplass på alle studieprogrammer og har utviklet en kommunikasjonsstrategi med tiltak for rekruttering av nye studenter Rekordmange søker til UiO. 21.062 søkere har UiO som førstevalg som studieplass i år, som er det høyeste noensinne. -⁠ Vi er svært glade for at UiO også i år har svært høye søkertall. Våre profesjonsutdanninger, som medisin, psykologi og odontologi, tiltrekker seg som vanlig de beste studentene Samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiO gjør det skarpt i konkurransen om forskningsmidler fra EU. Fortsatt gode søkertall til SV-fakultetet. Bernt Hagtvet, er tildelt Eilert Sundts forskningspris for 2017. Les mer.

Bachelorprogrammet i Kriminologi har de tre siste årene hatt økte søkertall, og er nå det femte mest søkte studiet ved UiO. Studiet har 60 plasser, og nesten 700 søkere har satt det opp som førstevalg. - Dette bekrefter at vårt pågående arbeid med å forbedre jusstudiet legges merke til, sier studiedekan Erling Hjelmeng i en kommentar 2017 Høye søkertall til UiOs Honours-program - Det er svært gledelig å se at nye og fremtidsrettede studietilbud slår an, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo

Gjennom flere år har UiB bygget opp ledende miljø innen informatikk og datasikkerhet, informasjonsvitenskap, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kognitiv vitenskap. Disse programmene har jevnt over gode søkertall. - På vårt nye årstudium i informatikk har vi fått 184 førstevalgsøkere til knappe 10 studieplasser Det er NTNU og Universitetet i Tromsø som opplever størst vekst i førsteprioritetssøkere blant universitetene ved årets opptak. Totalt har 142.004 personer søkt seg til høyere utdanning So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn. Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. I alt er alle utdanningsområdene samlet. Utdanningsområde: Utdomrforklaring: 2017-april: SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017. Søkertall: USN styrker sin nasjonale posisjon. Mange vil starte på USN til høsten. Arkivfoto med faddere på campus Ringerike august 2017. 25. april ble antall søkere i Samordna opptak offentliggjort. Universitetet i Sørøst-Norge er nå Norges femte mest søkte institusjon innen høyere utdanning På Vg1 og Vg2 er helse- og oppvekstfag det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere og er også det utdanningsprogrammet med størst absolutt økning i søkertall med 1300 flere søkere enn i 2017. Dette tilsvarer en økning på 5 prosent. Den største prosentvise veksten i søking er på naturbruk, med en økning på 6 prosent

Rekord ved UiO - Universitetet i Osl

Søkertall Vg1 (første årstrinn) Det er 6 600 søkere med ungdomsrett til ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå. Dette er 130 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Noe av årsaken til økningen er økt antall avgangselever fra grunnskolen. Det er 72 flere søkere til yrkesfag og 58 flere søkere til studieforberedende utdanningsprogram Foto:©UiO Jan Unneberg Her var det nemlig en positiv endring i antall søknader på hele 24 prosent, mens master i odontologi hadde en økning fra i fjor med 9 prosent. I tillegg var det 15 prosent flere som hadde tannpleier som sitt første valg og 4 prosent flere som hadde satt opp odontologiutdanningen som første valg sammenlignet med tallene fra i fjor Årets søkertall for opptak til høyere utdanning er inne og innebærer gode nyheter for TIK-senteret: til sammen 475 søkere til masterprogrammene ESST og TIK. Med det er det satt ny rekord. Et godt læringsmiljø ved TIK-senteret (Illustrasjonsfoto: UiO Høye søkertall til UiOs Honours-program Publisert 25. apr. 2019 15:13 - Det er svært gledelig å se at nye og fremtidsrettede studietilbud slår an, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo Det var informasjonsmøte om masterprogrammene og opptak, torsdag 2. april. Du kan nå lese spørsmålene og svarene fra dette møtet, her. Her på denne siden, finner du også informasjon om dette. Mange har spørsmål om akkurat disse tingene, derfor anbefaler vi å gå gjennom alt, men hoppe videre hvis det er noe som ikke gjelder deg

Søkertall 2017 - Samordna oppta

Søkertall 2018: Svak økning i antall søkere til HF - uio

Årets søkertall for opptak til høyere utdanning er inne og innebærer gode nyheter for TIK-senteret: til sammen 475 søkere til masterprogrammene ESST og TIK. Med det er det satt ny rekord. Et godt læringsmiljø ved TIK-senteret (Illustrasjonsfoto: UiO Årets søkertall viser at UiO er det mest attraktive universitet i Norge på svært mange fagområder. 19175 søkere hadde altså UiO som sitt førstevalg. Det er enda bedre enn rekordåret 2017, da UiO hadde 18 450 førstevalgssøkere. - Det er svært viktig for UiO at vi fortsetter å tiltrekke oss så mange godt kvalifiserte søkere

Gode søkertall til høstens bachelor- og master program på

 1. Studieåret 2017/18 tilbyr Institutt for geofag, UiO et etter- og videreutdannings emne for lærere - Feltarbeid i geotop (GEO2910V). Emnet kan tas som videreutdanning med 15 studiepoeng på bachelor nivå eller som etterutdanning
 2. Antallet søkere til DRI og FINF foreligger nå, og det er gledelige nyheter for oss. DRI har i år 887 søkere totalt, hvorav 93 har vår bachelorgrad som førstevalg. Dette er en økning av førstevalgssøkere på i overkant av 25% I tillegg opplever vi også en økning i antall søkere til masterstudiet vårt Forvaltningsinformatikk. I år har 22 søkere Forvaltningsinformatikk som som 1.
 3. Det er litt lavere søkertall til grunnskolelærer- og lektorutdanningene, mens barnehagelærerutdanningen øker med nesten 300 søkere. − Selv om tallene er gode og søkertallene til barnehagelærerutdanningen øker mye, så skulle jeg gjerne sett at det var enda flere som ville bli lærer for de yngste elevene i skolen
 4. Han understreker samtidig at erfaringen tilsier at søkertall vil variere fra år til år.-Med såpass små kull som vi relativt sett har skal det ikke mange tilfeldigheter til før vi får store utslag, bare de siste fire årene har det variert mellom 19 og 27 søkere
 5. NTNU og UiO brukte mest. Les meir UiOs rektor utnevnt til er med 19 søkere per studieplass det mest attraktive studiet i landet. Det viser årets søkertall i Samordna opptak. Les meir I 2013 ble rektorkandidatene presentert i Lørdagsrevyen på NRK. I 2017 har medias interesse for rektorvalget på UiO.

Statistikk, søker- og opptakstall - Samordna oppta

 1. UiO har i 2017 tatt i bruk mye ny teknologi for innsamling av forskningsdata ved hjelp av mobilapper. Les mer Tre strategiske stipendiatstillinger til miljøer ved Klinmed. Publisert 24. aug. 2017 10:15.
 2. Søkertall april 2019 Fortsatt god søking til høyere utdanning i 2019. 138 732 personer har per 16. april 2019 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 %. - Etter kontinuerlig økning i søkertallene de siste årene ser vi i år en nedgang på 2,3 %
 3. Vårsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet. Presentasjon av Bond University. Sist endret 2. jan. 2017 15:21 av chrisost@uio.no.
 4. De nye tverrfaglige honours-programmene har fått en lovende start, med henholdsvis 7,3 søkere pr studieplass på realfag, og 6,4 på humaniora. På realfagsvarianten er det høyere søkertall per plass enn det er for fjorårets mest populære studieprogram ved UiO, nemlig høstopptaket på rettsvitenskap profesjon
 5. Søkertall 2-årig master høsten 2017. 7098 Informatikk, s.retn. Interaksjonsdes. spill- og læringstekn.,Trondheim 20 207 64 8562 Informatikk, s.retn. Databaser og søk, Trondheim 20 222 25 8564 Informatikk, s.retn. Kunstig intelligens, Trondheim 15 251 12
 6. Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 gikk ut 1. mars i samtlige fylker. Til grunn for kommentarene her ligger søkingen som har foregått gjennom VIGO-web. Inntak til samtlige offentlige skoler gjøres gjennom denne portalen

Nye søkertall: Færre vil bli lærere og sykepleiere. Både lærer- og sykepleierutdanningene har nedgang i søkertallene NTL UiO inviterer til seminar om HR med Stein Stugu. Tid og sted: 15. desember, kl 9-11, Seminarrom 204, Georg Morgenstiernes hus. Arbeidsgiver fikk i 2017 gjennomslag for sitt krav om større lokalt handlingsrom og for første gang ble det avsatt mer penger til lokale forhandlinger enn til sentrale tillegg Forbedret søkertall på masterprogrammet. Søkertallene for masterprogrammet følger også den oppadgående trenden og ser bedre ut i år enn i fjor. Med 355 førsteprioritetsøkere - har man en økning på hele 65 % sammenlignet med fjoråret, og 5 % sammenlignet med 2009

Rekordhøye søkertall til lærerutdanning - Institutt for

 1. Poenggrenser etter hovedopptaket 2017 - 2018: excel I ODS; Søkertall april 2018 Økning i søkertallene til høyere utdanning fortsetter . 142 004 personer har per 16. april 2018 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 6 417 flere søkere enn i 2017, det vil si en økning på 4,7 %
 2. ologi og Rettsvitenskap (jusstudiet) er blant de fem mest populære fagene ved UiO, viser tall fra Samordna opptak
 3. 2 (12. semester) på medisin til å være med på et intervjukurs
 4. arrom 475, Farmasøytisk institutt Tittel: Behandling av post-transplantasjonsdiabetes mellitus hos nyretransplanterte pasienter. Interimanalyse av effekt og sikkerhet ved bruk av empagliflozin

2017 - Det humanistiske fakulte

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2017 Søkertall til grunnstudier i Samordna opptak Søkertall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1.mar Publisert 8. nov. 2017 15:31 Oslo skadelegevakt søker fire studenter fra kull h-13 som får lisens til jul (10. semester/modul 7 til våren) til jobb som legevikar i ett år fra januar 2018. Les mer. Søkertall og opptaksrammer 2-årig master ved NTNU 2016/2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere Poenggrense 1001 Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid - deltid, Gjøvik 30 39 Alle kvalifiserte 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 129 2,3 1554 Barnevern - heltid, Trondheim 25 77 2,5 1555 Aktivitet og bevegelse, Trondheim 25 136 3,5/2, Masteropptak våren 2017 - Søkertall (alle prioriteter) 171 søkere 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Studieprogram: Studieretning 7 4 4 BIOLOGI: Biologi - biodiversitet, evolusjon og økologi 6 2 3 BIOLOGI: Biologi - mikrobiolog

Søkertall til master og påbyggingsstudier. Master i idrettsfysioterapi er den store vinneren. Her er det 149 førsteprioritetssøkere til 20 studieplasser (7,5 søkere pr. plass). Master i idrettsvitenskap og påbyggingsstudiene PPU, Fysisk aktivitet og funksjonshemming og Idrett, kultur og utviklingssamarbeid har gode søkertall også i år Sist endret 27. mars 2017 08:18 av Linda Kristin Røine nasjonal-delprove-2017-03-21-med-fasit.pdf Sist endret 24. mars 2017 13:56 av Linda Kristin Røin Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Vedlegg: 1 Vedlegg 1: Søkertall til Lektorprogrammet 2018 2 Vedlegg 2: Underveisevaluering for studieåret 2016/2017 3 Vedlegg 3: Forslag til rutine for endring av emnegrupper i Lektorprogramme Søkertall 2017 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Rapport: (10) 2017 Lisa Katrine Svendsen, rådgive Søkertall 2-årig master høsten 2017. 7098 Informatikk, s.retn. Interaksjonsdes. spill- og læringstekn.,Trondheim 20 207 64 8562 Informatikk, s.retn. Databaser og søk, Trondheim 20 222 25 8564 Informatikk, s.retn. Kunstig intelligens, Trondheim 15 251 12 So45.

Oppdatering 16. oktober: Alle eksamener gjennomføres som hjemmeeksamen Forbehold om endringer. Undervisning og eksamen er planlagt ut fra det vi vet i dag. Universitetet har besluttet at Silurveien 2 kan åpne for skoleeksamener i høst, men tar forbehold om endringer dersom det blir endringer i koronasituasjonen Hver sommer siden 2014 har UiO-ansatte stadig måttet rykke ut til robotklippere med kommunikasjonsproblemer. Nå er tålmodigheten oppbrukt: UiO krever 100 000 kroner tilbakebetalt, men leverandøren nøler. Publisert 8. des. 2017 17:41. 2017: Nær tusen har HiMolde som førstevalg. Satsingen på nettstudiet i IT er en stor suksess, med nær doblet søkertall etter debuten i 2017/18-skoleåret. Videre er veksten stor både for vernepleie- og sykepleierutdanningene søkertall på en del studieprogram hvor det nasjonalt er en vekst, og da spesielt ved NTNU og UiO. Mye kan tyde på at den særegne veksten ved MN-Universitetet i Bergen i årene 2000 - 2004 nå blir hentet inn ved andre læresteder. Fakultetet har 1,78 søkere pr studieplass opp fra 1,61 i 2012 og 1,55 i 2011. Dette på tross av a

Gode søkertall med strengere opptakskrav Titan

 1. arrom 3 B1.1017 Informasjonsmøte og workshop om EUs forestående tematiske helseprogram for perioden 2018-2020: Societal Challenge 1: Health, Demographic Change and Well-being
 2. Masteropptak_høsten_2017_søkertall.pdf ‎ (filstørrelse: 92 KB, MIME-type: application/pdf) Filhistorikk Klikk på et tidspunkt for å vise filen slik den var på det tidspunktet
 3. Årets søkertall til studier i Samordna opptak er klare fredag 24. april. Flere enn noen gang før søker seg til UiO, og 3058 søkere har et program ved MN-fakultetet på toppen av sin ønskeliste. Fakultetet har innført krav om R2-matematikk for en stor del av sine grunnstudier, men søkerne lar..
 4. Søkertall og opptaksrammer 2-årig master ved NTNU 2016/2017

Mattekrav stopper ikke søkerne - Det matematisk

Nær 300 medisinstudenter ved UiO har skrevet under på kritisk opprop 03. september 2020 - 06:36. Enekontor kan gi mer Tidenes høyeste søkertall Nesten 130.000 personer har søkt høyere utdanning i 2015, En slik tildeling kan ikke begynne først i 2017,. Ny side. Nzlis på 30. jan. 2018 kl. 11:2 UiO og LOS i 2017-19. Årsplan for Universitetet i Oslo og Ledelse og støtteenheter (LOS) i 2017-19 og konsekvenser av prioioriteringene for IT-organisasjonen. Årsplan for UiO for 2017-19. Universitetsstyrets årsplan- og fordelingsvedtak 20.-21. juni 2016 og konsekvenser av dette for IT-organisasjonen Bruk av apper og nettbrettløsninger i forskningssammenheng har økt kraftig det siste året. 31.august 2017 arrangerer USIT en åpen forelesning om hvordan vi i dag utvikler og bruker mobilapper i forskningen Publisert 6. juni 2017 13:10 Tenk hvis vi kunne snakke med bakterier og fortelle dem hva de skal, og kanskje enda bedre: hva de ikke skal gjøre! Det er ikke langt fra framtidsscenariet en forskergruppe ved Institutt for oral biologi jobber mot

Vi tilbyr kurs i litteratursøking i medisinske og tverrfaglige databaser, kritisk vurdering av artikler, referansehåndtering og OA-publisering. Påmeldingsfrist: senest 2 dager før kurset. Vi gjør oppmerksom på at påmeldinger er bindende. Kurs med færre enn 3 påmeldte avlyses. Kursene er for ansatte og studenter ved UiO og OUS. For spørsmål om kursene, kontakt oss på e-post umed. Søkertall til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Tilbudet er lagt ned fra 2016-2017, jf. fylkestingsvedtak i desember 2015 Nord-Gudbrandsdal Vgs Avd. Dombås Nivå Kursnavn Elevtall pr. 01.10.2014 Søkertall pr. 01.03.15 Elevtall pr. 01.10.2015 Vedtak dimen-sjonering 10.12.15 Søkertall pr. 01.03.16 1 Studiespesialisering 16 22 24 30 2 Publisert 5. sep. 2017 14:57 I en høytidelig seromoni fredag 1. september hedret Universitetet i Oslo (UiO) sine æresdoktorer. Professor Malcolm Snead, innstilt av Det odontologiske fakultet, er nå æresdoktor ved UiO Publisert 6. apr. 2017 16:06 En av de største konferansene i Oslo innenfor teologi på mange år finner sted fra 20. til 24. april. Konferansens tema er Reforming: Space, body and politics

Gledelige søkertall for fakultetet - Det odontologiske

Du kan søke blant 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 353 studier ved 30 fagskoler 19 jan 2017. Logg inn. Norges Farmaceutiske Forening | Adresse: Tollbugata 35, 0157 Oslo | Tlf: 21 02 33 54 |Epost: Juridisk bistand | Epost: nff@farmaceutene.no Org. Søkertall til videregående skoler i Oppland 2017-2018 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen 1. mars Tid og sted: 22. sep. 2017-23. sep. 2017, Universitetsplassen Temaet for Det odontologiske fakultet sin bod under årets forskningstorg er «Verdien av spytt». Les mer.

Sist endret 13. okt. 2017 12:53 av linewil@uio.no Ny miljøsjef i eiendomsavdelingen.pdf. Sist endret 26. mars 2018 11:36 av linewil@uio.no Stidentparlamentet støtter psykologistudentenes kamp i saken om klinikken ved UiO.pdf. Sist endret 13. okt. 2017 12:53 av. Tid og sted: 6. juli 2017 14:00-18:00, Faculty Club, Geitmyrsveien 69, 1 et Come and join us in our discussion on how to design and test anti-infective biomaterials for the post-antibiotic era. Les mer. Vårtreff 2017 Tid og sted: Vårtreff 2017 28. mai 2017 10:00 - 16:00 , Botanisk hage Botanisk hages Venner ønsker velkommen til vårens vakreste eventyr Alle inntakstallene skoleåret 2017-2018; Ni av ti har fått tilbud. Av i alt 192 302 søkere til skoleplass har vel 9 av 10 fått tilbud om plass. For søkere med ungdomsrett har 96 prosent fått tilbud. Dette er omtrent det samme som i fjor. Av alle søkere har 86 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske. Dette er litt mer enn i fjor

Søkertall: Nytt rekordår for teologi - Det teologiske fakulte

Årets søkertall er her! Rekordmange søker UiO, og over 3000 har et program ved MN-fakultetet på toppen av sin ønskeliste. Hvordan gikk det med ditt.. Publisert 15. aug. 2017 13:10 Nå skal UiO-forskere, sammen med NASA og det japanske romsenteret, avsløre fysikkens store mysterier i atmosfæren ved å skyte opp elleve raketter. Les mer. Forsiden UiO Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. UiO UiO Universitetet i Oslo Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. For ansatte; English websit

Publisert 5. mars 2017 10:26 Forskerforbundet ved UiO støtter prinsippet om at rektor ved UiO skal være valgt. Det er derfor gledelig at vi ved årets valgkamp har to gode team som kjemper om toppvervene ved vår institusjon Søkertall 2017. Søkertall 2017. Søkertall HINN 2017 pr april.pdf 1,40 MB. Kontaktinformasjon E-post: postmottak@inn.no Sentralbord: 62 43 00 00 (09:00.

Er bunnen nådd?Studentutvalet ved ILN - Institutt for lingvistiske og

UiO UiO Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet. For ansatte; English website; Søk i nettsidene til TF Søk. Meny; Søk; Forsiden TF; Forskning; Studier; 25. sep. 2017. tff1002-thelle-250917_del2.mp3. 25. sep. 2017. RSS-strøm fra denne siden. UiO > Det teologiske fakultet > Tjenester og verktøy > bibliotek; IT- og AV-tjenester. NTL er med sine 50 000 medlemmer et av de største forbundene i staten. NTL UiO er lokalforeningen ved Universitetet i Oslo og ledes av hovedtillitsvalgt Natalia Zubillaga Forskerforbundet har ca 23000 medlemmer, og er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern. Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene, og ivaretar medlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål. Ved UiO har Forskerforbundet ca 2000 medlemmer. Belinda.

 • Aksel rykkvin.
 • Anglerfish.
 • Nye haraldsplass.
 • Keramikkugeln mit licht.
 • Flyplasser i norge.
 • Hvordan få flat mage på 7 dager.
 • Gator 2 xxl.
 • Filippinene kolonisering.
 • Døgn merkur.
 • Vardia bilforsikring kalkulator.
 • Dancegate die tanzschule langenfeld (rheinland).
 • Tyvek soft vindsperre.
 • Bitt meg i tunga.
 • Støyet kryssord.
 • Sengestrekk militæret.
 • Erkjennelsens trinnstige.
 • Gran canaria fra ålesund.
 • Jula dab radio bil.
 • Ebay kleinanzeigen fahrrad 26 zoll jungen.
 • Letmathe nachrichten.
 • Vålerenga idrettspark.
 • Gillette fusion scheermesjes 12 stuks.
 • Ladbar hybrid rekkevidde.
 • Ferienwohnung seeblick meersburg.
 • Ekne skole.
 • Tanzschule renz tanzplan.
 • Hardkokt egg lagt i vodka.
 • Kevin haugan foreldre.
 • Ferie lærere 2017.
 • Eggemuffins baby.
 • Sande kommune teknisk etat.
 • Atombombe referat powerpoint.
 • Gute nacht video.
 • Pathfinder paizo.
 • Schilling und domke nürnberg.
 • Zahnarzt notdienst stuttgart.
 • Hytter flå i hallingdal.
 • Lene marlin mest kjente sanger.
 • Derivative rules.
 • Thon nidaros.
 • Hans majestet kongens garde drilltropp.