Home

Forskjeller mellom kristendommen og islam

Islam har dermed visse trekk felles med humanismen i vår kultur. Og nordmenn flest vet ikke forskjell på kristendom og humanisme, heller. Mange tror at den som gjør sitt beste og er greie og snille, stort sett, sikkert kommer til himmelen, eller de blir bare til jord. Det er andre forskjeller mellom de to religionene, også, naturligvis Islams forhold til kristendommen kan karakteriseres som et hat-kjærlighetsforhold, skriver Kurt Christensen i sin bok Lydighet eller lovsang - om islam og kristendom. Siste del av artikkelen gir en god oppsummering av likheter og forskjeller mellom islam og kristendom. Kompetansemål: Islam og en valgfri religion: gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen [ Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn

Primær forskjell mellom kristendom og islam

Del 1: Mye er likt. At det er mye likt mellom Islam og kristendommen vil du se om du leser Koranen, muslimenes hellige bok. For eksempel finner du fortellinger både om Adam, Moses og Abraham i. Den største forskjellen mellom islam og kristendommen er at det i islam ikke finnes noe skille mellom religion og politikk, mens Jesus sies å ha sagt at man skal gi keiseren det som keiserens er. Nå har ikke dette skillet vært like sterkt gjennom hele historien, men tar vi utgangspunkt i vår tid er det et tydelig skille her mellom moderne kristendom og islam

Islam og kristendom - noe likt og mye forskjellig

 1. Islam og kristendom - forskjellen. man, fritt etter hukommelsen, du skal ikke slå ihjel uskyldige. Det er overlatt til de rettroende å trekke grensen mellom skyldig og uskyldig. Her er det uklart om grensen går ved sunni, shia, allawit, facist, ser det altså vanskelig ut å bygge noen bro mellom Kristendommen og Islam.
 2. Jeg vil på denne måten prøve og vise sammenhengen mellom islam og kristendommen som på mange måter kan ses på som «søskenbarn» Kristendommen bygger mye på jødedommen som er den eldste av de tre religioner. Islam bygger igjen på jødedom og kristendom da den er den yngste av de tre religioner
 3. Islam: Også her er En stor forskjell fra jødedommen og kristendommen er at de aller fleste muslimer mener at mennesket ikke er skapt i Guds bilde. Det er altså ingen likhet mellom mennesket og Gud. De tror også at alt mennesket gjør er bestemt på forhånd, og Gud har bestemt hva som skal skje

Islam og Kristendommen -En sammenligning Likheter: -Monoteistiske religioner -Både Jesus og Muhammed steg opp til himmelen -Begge har én hovedgud Syn på Gud/guder Hellige tekster Viktige leveregler Kristendommen Islam: Kristendommen: Islam: Kristendommen: Likheter: -Begge bøken Kristendommen har ingen egne regler når det gjelder hva som er rent og urent. Kristendommen har en egen seremoni, konfirmasjonen, som i tidligere tider markerte overgangen fra barn til voksen. I kristendommen er det ingen forskjell på konfirmasjonsritualet til jenter og gutter. Islam. Islams hellige bok heter Koranen

Ulikheter mellom islam og kristendommen. Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssy

Om dette var tilfelle, burde vi ikke da ha sett en stor forskjell også i Afrika, mellom de landene der kristendommen er dominerende i forhold til de landene der islam er mest utbredt? En slik forskjell ser ikke ut til å eksistere. Også de kristne landene har mangelfull sivilisasjonsutvikling. Det har åpenbart skjedd noe helt særegent i Europa Likheter og forskjeller mellom jødedommen og islam Jødedommen er den aller eldste religionen av de tre monoteistiske religionene (jødedommen, kristendommen og islam). I Tanakh, som er den hebraiske bibelen, kan vi lese at jødenes historie begynte allerede tidlig i det andre årtusen før vår tidsregning. Det var Gud som inngikk en pakt med Abrahams etterkommere. Fortsett å lese. Den ene dekker kroppen fra livet og ned, og den andre dekker overkroppen, men lar skulder være bar. 3.Likheter og ulikheter mellom islam og kristendom a. Likheter. Monoteisme (troen på én Gud) - Gud har skapt alt og alle - Alle mennesker skal dømmes av Gud - Mener deres tro er den eneste rette - Troen baseres på en hellig bok b

I GT er det tvert imot forbud mot å tilbe solen, månen og stjernene. Litt spesielt med kristendommen, er at vi mener at det er en ny pakt i forhold til matlovene. Islam og jødedommen er mer gammeldagse slik, de mener begge at det er forbudt å spise uren mat (f.eks. svin). Islam og jødedommen er også gammeldagse i forhold til ofring av dyr Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden. Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter. I Europa og i Amerika er kristendommen den dominerende religionen Eksempler på forskjeller mellom menn og kvinner i islam : Klesdrakt: Kvinner er pålagt til å tildekke større deler av kroppen sin når de er sammen med menn som ikke er deres ektemann, sønn, bror, far, svigerfar, onkel eller nevø (24:30-31, 33:59).. De må tildekke hele kroppen unntatt ansiktet, hendene og føttene De største forskjellene finner man i det kulturelle, og ikke i det religiøse. (Innlegget ble redigert 29.01.11 21:49) Hinduismen har ikke et klart utgangspunkt, og er mer samlet i ettertid under samme paraply, mens både Kristendommen og Islam har et relativt klart Som mystiker ser jeg ikke noe egentlig skille mellom religionene

Kjønnsroller i kristendom og islam I dette foredraget redegjør seniorprofessor i teologi, Kari E. Børresen, for islamsk og kristen tenkning omkring kvinners stilling i samfunnet Emnet belyser også reformbevegelser i moderne tid (fra 1800-tallet), som har bidratt til debatt og tradisjonskritikk innad i de ulike religionene (for eksempel kjønn, religiøs autoritet, forholdet mellom religion og kultur). I vårt lands historie har kristendommen spilt en nærmest enerådende rolle, og fortsatt dominerer den vår kultur Og grunnen til at jeg ønsker å sette fokus på det er det giftige debattklimaet som oppstår så fort Islam nevnes. Vi lever tross alt i 2019, så jeg mener at det må gå an å debattere problematiske sider ved Islam uten at all debatt og kritikk raseres ved de klassiske skjellsordene og stemplingen av meningsmotstandere Forskjellen mellom kristendommen og islam. (Islam tabellen) Alle etniske nordmenn plikter å velge side, og deretter stride for sitt valg Kristendom og islam har mer til felles enn folk flest vet - de er begge monoteistiske Abrahams-religioner, og Jesus Kristus er en viktig, æret skikkelse i begge religioner.. Tilhengere av kristendommen - kalt kristne - tror på den hellige treenighet, og at Kristus, Guds sønn, vandret jorden som den inkarnerte formen av Gud (Faderen)

Forskjell mellom islam og kristendom Forskjellen mellom 2020 Islam vs kristendommen I de siste 2000 årene har to store verdensreligioner kommet opp fra den sandy halvøy som vi nå kaller Midtøsten: islam og kristendom F rst skal vi helt kort vise de viktigste forskjellene p kristendommen og islam ut fra de punktene i islamsk tro og etikk som vi be- skrev i den f rste artikkelen . En-rike-l ren . Den evangelisk-lutherske tro skjelner n ye mellom det verdslige og det ndelige regimentet Virkningshistorisk har kristendommen ført til utviklingen av sekulære, demokratiske stater. Virkningshistorisk har islam ført til despoti, teokrati, monarki, kleptokrati, oligarki, oklokrati og tyranni - alltid udemokratiske og rasistiske styreformer. Politisk islam har drept over 270 millioner mennesker siden Muhammed og er dermed uten sammenlikning den mest ultravoldelige, massemyrdende. Kristne og muslimer er forskjellige på mange måter. Kristne følger kristendommen mens muslimer følger islam. Kristne og muslimer har også forskjellige høyeste vesener de tilbeder. Kristne dyrker Gud mens muslimene dyrker Allah. En annen forskjell mellom disse to religiøse tilhenger er deres tilbedelsessted Du bør nevne arvesynden i kristendommen - og at islam ikke snakker om en slik arvesynd. Her tilgir Gud Adam og Eva. Viktig også å få fram at i islam er det et tett bånd mellom tro og handling. Her bør nevnes de fem søylene og sharia som veier til frelse

En sammenlikning mellom kristendom og islam CARM

Innen islam presenteres Gud som en transcendent «monade» som vi mennesker ikke kan ha et intimt eller personlig forhold til. Innen kristendommen, derimot, presenteres Gud som treenig - som en evig og kjærlighetsfull relasjon mellom Fader, Sønn og Ånd - som gjennom Kristus innbyr oss til fellesskap med seg selv Sikkert ikke så store forskjellen frem til opplysningstiden, men så var det jo noen som ikke helt hengte med i svingene og ble opplyste og fikk mer utviklet syn på mennesket og menneskeheten. Nå virker det desverre som om det er svært store forskjeller blandt tilhengere av kristendommen og følgere av islam (snakker nå om de store masser Den er altså ikke en debattbok eller en teologisk avhandling om forskjeller og likheter mellom kristendom og islam, men må forstås som en bok om «hverdagstroen» i møtet mellom to troende mennesker. En slik bok kan sees som et tegn i tiden: forholdet mellom kirken og islam har endret seg radikalt de siste tiårene At satanen var en engel, er nyanse forskjell mellom Kristendommen og Islam. I følge Koranen så var ikke satanen en engel, men han hadde høy rang slik som englene hadde. Gud skapte Adam i «sitt» bilde, sier Kristendommen, mens «sitt» i arabisk og Islam referer til Adam selv

Dance NotationUlikheter Mellom Islam Og Kristendommen. Bla gjerne gjennom bildesamlingene våre. Likheter og forskjeller mellom buddhismen og kristendommen Brenne Guds ord - Vårt Land. Islam og kristendom by Karethe Kristiansen. Religiøs praksis i islam og kristendommen - Studienett.no Fått oppgave på skolen nå eller? For så og få oss til å diskutere slik at du kan levere enn oppgave som er drøftet? Hvorfor ikke bare finne en internettside hvor det klart står forskjellene? Søke på kristendommen vs islam? Eller på engelsk hvis du ikke finner norske tekster Hovedforskjell: Hovedforskjellen mellom muslimer og kristne er hovedsakelig at muslimer følger islams religion, mens kristne følger kristendommen. Kristendommen er en monoteistisk religion som oppsto i Jerusalem i 33 e.Kr. Kristne følger det gamle testamentes og det nye testamentes lære, som består av Jesu lære. Isl Likheter og ulikheter mellom Jødedommen, kristendommen og islam. Utbredelse Islam: Verdensreligion 1,3 milliarder Flest i Indonesia ca. 130 000 i Norge Hellige steder: Jeg skal snakke om... Kristendommen: Verdensreligion 1,8 - 2,4 regnes som kristne. Ca 77% av norges befolknin

De tre store folkeslagene, arabere , tyrkere og persere, fant kulturelt fellesskap i den felles religion, islam, men det er innbyrdes forskjeller mellom dem, vel så store som forskjellene mellom de ulike folkeslagene som bekjenner seg til kristendommen. Vi må ha med at i ingen av disse områdene var den muslimske religionen enerådende Begrepene islam og islamisme brukes altfor ofte om hverandre. Derfor er en avklaring av begrepene viktig for å bedre kunne forstå, og skille mellom disse. Historikk om islamisme-begrepet Vi ser altså forskjellen mellom islam og evangeliet: Islam tilbyr en veg som menneskene skal begynne på og som leder til Paradiset om Allah vil. Bibelens evangelium tilbyr menneskene straks å tre inn i Guds rike, fordi Jesu frelsesverk har tatt vekk alle hindringer, og gir visshet om evig frelse for dem som tror

RLE-nett: Kristendom - Samisk tradisjon og kirkeliv

Forskjellen på islam og kristendom - Bergens Tidend

 1. Islam og kristendommen er to religioner med mange likheter og forskjeller. I denne teksten skal jeg se på forskjeller og likheter når det kommer til synet på kjønn og kjønnsroller i de to religionene. Jeg har blant annet valgt å drøfte temaer som samliv, ekteskap og klesdrakt ettersom det er temaer der kjønnsroller er sentrale
 2. ket SIAN-hat Det er forskjell på islam og muslimer - akkurat som det er forskjell på kristendom og kristne, jødedom og jøder
 3. Forskjellen mellom katolsk og protestantisk tro. Katolisismen, Kristen tro | Ikke alle sto samlet bak Luthers forståelse av kristendommen, og dannet derfor egne retninger innenfor denne protestaksjonen. Det kom flere reformatorer til og alle hadde sine egne tolkninger av Bibelen
 4. Forskjell mellom islam og kristendom. Islam vs kristendommen I de siste 2000 årene har to store verdensreligioner kommet opp fra den sandy halvøy vi nå ringer til Midtøsten: Islam og kristendommen
 5. Noen betrakter likevel denne tillatelsen som betinget, siden den ble gitt da islam var i ferd med å vinne innpass i det polyteistiske arabiske samfunnet og de fleste kvinnene ville anta islam, da det aktuelle verset (5:7) begynner med ordet 'اَلْيَوْم' (Idag) Islam og kristendommen - er to religioner med mange likheter og forskjeller
 6. Kristendom og jødedom ser ut til å være like i deres tro og tro. Man vil si at det er stor likhet mellom de to når det gjelder deres tro på Gud. De viser forskjeller mellom dem. Den største forskjellen mellom kristendom og jødedom er deres oppfatning av personen Jesus Kristus

Islam og kristendom - Koranen

I hovedsak er hovedforskjellen mellom muslimer og kristne at muslimer følger islams religion, mens kristne følger kristendommen. Kristendommen er en monoteistisk religion som oppsto i Jerusalem i 33 A.D. Kristne følger det gamle testamentes og det nye testamentes lære, som består av Jesu lære. Islam tror også p Likheter og forskjeller mellom unge kristne og muslimer i menigheter I avhandlingens introduksjon kommer jeg frem til at religiøs tilhørighet synes å være den primære identifikasjonsmarkøren for ungdommene, og at religion er viktigere enn etnisitet for de fleste informantene Forskjell mellom islam og bahai Forskjellen mellom 2020. Islam vs Bahai . Vi vet alle om islam, men kan ikke vite om Bahai. Muslimene refererer til Jesus, Moses og Abraham som Guds profeter og dermed som muslimer. I islamens syn er jødedommen og kristendommen sanne religioner Forskjellen mellom skatt og skatt. Hovedforskjell: En skatt er et gebyr som belastes på et produkt, inntekt eller aktivitet. Cess er i utgangspunktet bare et annet ord for skatt. Avhengig av land og skatt i spørsmålet, kan det ikke være noen forskjell mellom en skatt og en cess, eller det kan bare være noen tekniske forskjeller Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia

ISLAM OG KRISTENDOM - NOE LIKT OG MYE - Damaris Skole Gr

Hinduisme og kristendom er to viktige religioner i verden, det er interessant å lese forskjellen mellom kristendommen og hinduismen. De viser ganske mange forskjeller mellom dem i deres konsepter og dogmer. Oxford-ordboken identifiserer kristendommen som Religionen basert på Jesu Kristi person og lærdom, eller dens tro og praksis Læremessig førte de ulike konfesjonene til betydelige kulturelle og politiske forskjeller mellom katolske og protestantiske land. Kristendommen blir en selvstendig religion først etter Jesu død. Det store gjennombruddet kommer på 300-tallet da kristendommen blir statsreligion i Romerriket I tillegg kommer de obligatoriske som markerer Endringer i et menneskes status (dåp og ekteskap) og ulike tidsperioder (jul og påske) markes ofte gjennom så kalte overgangsriter. Slike finner sted i kirken og en prest leder disse obligatoriske ritene, til forskjell fra valgfrie riter som pilegrimsferd , bønn , helgenkult og Maria-dyrkelse I TIDEN ETTER JESU DØD var de kristne en forfulgt sekt, foraktet av både romere og jøder. Men i løpet av noen hundre år, ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Langvarige teologiske og politiske uenigheter førte på 1000-tallet til «det store skisma»: kirkens splittelse i en vestromersk (katolsk) og østromersk (ortodoks) gren. I vest, fem hundre år senere, tok Martin Luther et.

8.1 Likheter og forskjeller mellom religionene behandlet, og valget falt da på de tre religionene kristendommen, islam og jødedommen. Årsaken til det er at kristendommen og islam er representert i store deler av befolkningen, både nasjonalt og internasjonalt Forskjellen mellom islam og hinduismen. Mens religiøse har en tendens til å dele mange ting til felles, begynner forskjellen mellom islam og hinduisme med sine respektive opphav, og går hele veien gjennom til tro og praksis. I ørkenen i Arabia,. Korsfestelsen: forskjellen på hva som oppfattes som krenkende? Ifølge kristendommen gjorde Gud seg sårbar for ydmykelser og krenkelser da Jesus ble spikret til korset, mens islam avviser hele korsfestelsen

skal du finne ut hva som er forskjellene mellom kristendommen og de andre religionene og livssynene. I en kristen skole er det naturlig at du får vite mye om kristendommen. I de tre andre . lærebøkene i serien Tro som bærer, sies det mye om kristen tro og etikk, og om kirkens historie og de utfordringene kristendommen står overfor i dag Hva er forskjellen mellom Sunni- og Shia-muslimer. Svar. Muslimer deles hovedsakelig i to grupper: Shia og Sunna. Sunni-muslimer utgjør ca. 90% av verdens muslimene mens resten ca. 10% er shia-muslimer. Sunnah betyr fotspor eller lære. Sunni-muslimer mener at de følger profetens sunnah (tradisjon) og kaller seg derfor slikt Hun har studert kjønn innenfor islam og kristendommen, og undersøker hva som avgjør hvilke roller kvinner og menn har. - Det handler om hvordan man tolker hellige tekster og om hvem skal ha rett til å tolke dem. Det er noen viktige forskjeller mellom de to religionene

Forskjeller mellom Islam & Kristendom ? - Religion og

 1. Forskjell Mellom 2020. Hovedforkjell: Både Jeu og Muhammad er figurer av dere tilvarende religioner. Jesus levde og forkynte lenge før Muhammed, og derfor førte kristendommen til islam. Jesus ble født mellom 7 og 2 f.Kr. i Nazareth, Galilea
 2. Religionsgeografi og religionsstatistikk: Kristendommen og islam samler over halve verdens befolkning. Likevel gir det fortsatt mening å tale om forskjeller mellom kirkesamfunn,.
 3. Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Fortsett å.
 4. dre retninger.
 5. Likheter Mellom Buddhismen Og Kristendommen Carlisle 4 Nevada fra 2020 Hva er og likheter forskjeller og og med kristendommentanke. Sammenlikning av Buddhisme og Kristendommen - Studienett.no bilde. Esket er skapt gud, av i guds det det er ingenalts
 6. I utgangspunktet sier han at forskjellen mellom Jesus og Muhammed i stor grad handler om temaene frihet kontra tvang, frigjøring kontra underkastelse, der altså friheten og frigjøringen er hva Jesus står for, tvang og underkastelse hva Muhammed og islam står for
 7. Ei norsk jente på 17 år har konvertert fra kristendommen til islam. Dette vitner ikke om mye kjennskap til det hun har gått fra. Likevel kommer hun med følgende forklaring på forskjellen på kristne og muslimer: Det er her skillet går mellom kristen tro og islam

Islam og kristendom som emneord i nettdebattinnlegg , oppdaget jeg et misforhold mellom antall ganger ord tilknyttet jødedommen, kristendommen og islam var blitt brukt i ulike debattinnlegg.. Forskjeller mellom muslimske og kristne ekteskap. Postet på 24-09-2019. Ekteskap anses som hellig i kristendommen, og det er ikke slik i islam. Deltakelse i islam har ingen religiøs verdi, men for kristne er det en viktig seremoni før ekteskapet Forskjeller · I Den største likheten mellom islam og kristendom er at de tilber bare en Gud, og de omtaler skapelsen, Adam og Eva, · Både i kristendommen og islam har gud gitt oss evnen til å bruke egenvurdering og dømmekraft for å ikke utføre synder Islam tillater ekteskap mellom muslimske menn og dydige kvinner fra Bokens folk (jøder og kristen). Noen betrakter likevel denne tillatelsen som betinget, siden den ble gitt da islam var i ferd med å vinne innpass i det polyteistiske arabiske samfunnet og de fleste kvinnene ville anta islam, da det aktuelle verset (5:7) begynner med ordet 'اَلْيَوْم' (Idag)

likheter og forskjeller islam og jødedommen (utbredelse I begge de to religionene er forholdet mellom Gud/ Allah og de troende helt fundamentalt, de tror ikke at jesus er mens i jødedommen kalles gud for Yahweh, religionene har et forskjellig praktisert forhold av gud. islam tror at kristendommen, jødedommen og islam har samme gud. Vi vurderer forskjellene mellom muslimsk, islamistisk, islamisk og jihadistisk, vilkår som noen ganger brukes til å referere til muslimer som dreper for religion. Islam anerkjenner kristendommen og jødedommen som tvinnede religioner, så vel som hans profeter som Moses, Jesus, Salomo, Abraham eller Adam, blant andre Druze og Islam er to religioner som ser ut til å tilhøre den lignende kjeden. Druze antas å være en religion avledet av de grunnleggende prinsippene i Islam. Denne artikkelen diskuterer de forskjellige aspektene av drusere og islam og informerer om forskjellene mellom drusere og islam Økende ulikhet. Forskjellen mellom fattige og rike blir av mange sett som en av verdens store utfordringer.Selv om de fleste i verden har fått det bedre de siste tiårene er forskjellene blitt større, ikke nødvendigvis mellom landene, men særlig mellom fattige og rike mennesker

Islam og kristendommen ligner på hverandre! - NRK Kultur

En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første. Fysiske forskjeller mellom kjønnene. Slike forskjeller er synlige for alle. Sosialt kjønn. Spredt over flere land, misjonerende religioner, kristendommen og islam. Nasjonalreligion (religionstype) Knyttet til et geografisk område og har ikke som mål å utbre religionen

ISLAM, Jødedom, og Kristendom - ABRAHAMS etterkommere

Kristendom - islam og kvinnene «Det er ikke lett å føle det rettmessige raseriet når {lsquo}mørkemennene' er våre fedre, våre lærere, våre forkynnere og våre elskede. forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende forskjeller drøfte utvalgte tekster fra islamsk skrifttradisjon innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslime I kristendommen og islam starter ulikhetene allerede når det er snakk om synder og frelse. Kristendommen mener at alle menneskene er født syndige, og det er umulig å nå opp til guds perfekte vilje

Islam og kristendom - forskjellen - Verdidebat

 1. dre følger Koranen og Hadith
 2. e to tilsvar vedr
 3. Jødedommen og kristendommen er to abrahamittiske religionar med mange likskaper, men òg skilnader, innan både teologi og utøving.. Kristendommen skilde seg ut frå jødedommen i hundreåret etter at Herodes den store døydde. Den nye religionen tok med seg heilage skrifter, grunnleggjande læresetningar som monoteisme, trua på ein frelsande messias, og tilbedingsrituale, med mellom anna.
 4. Mål og innhald Emnet har som mål at studenten gjennom studiet skal tileigna seg eit oversyn over historia til, og gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam. RELV102 er eitt obligatorisk emne i spesialiseringa i religionsvitskap, og i årsstudium religionsvitskap
 5. Skikk og bruk. Det er stor forskjell mellom østlig og vestlig kultur også når det gjelder skikk og bruk, hva som er akseptabel atferd. Kinesere kan rape etter et måltid for å vise at de liker maten, mens det her i Norge og den vestlige verden blir sett på som veldig uhøflig
 6. Kristendommen og hverdagslivet. Det finnes omtrent 2 milliarder kristne i verden. Det er flest katolikker, over halvparten. Det alle kristne har til felles er at de tror på en allmektig Gud og skaper, og på Jesus som hans sønn og frelser. Gud i kristendommen er en treenig Gud, Faderen, Sønnen og den hellige ånd
 7. Eksempler på dette er forholdet mellom enhet og mangfold i de to religionene, religionenes rolle i et flerkulturelt samfunn og forholdet mellom religion og etikk. Du vil også lære å forstå og anvende bruken av forskjellige metoder i studiet av islam og kristendom

Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen bilde. Historie og buddhismen: utbredelse. bilde. Sammenligning mellom kristendom og hinduisme i synet på Gud bilde. 22. jan 2018 I . med hinduismen buddhismen harderfor. bilde. Hinduismen og Islam - Studienett.no bilde Sunni-islam har ulike teologiske retninger, og sjia-synet er i de fleste religiøse retninger innenfor kristendommen, som protestanter og forskjellen mellom sunnier- og sjiaer. I verdensreligionene har det i alle år vært kultur for ulik kunst. Vi finner både forskjeller og likheter i kunsten, men felles for kunsten i alle religionene er at de har en form for religiøs betydning. (Noe som kanskje er en selvfølge?). I boka Verdensreligioner i Norge, defineres begrepet verdensreligion, som en religion med mange hundre millioner tilhengere, og har stor utbredelse i. Slik bruker høyrepopulister kristendommen felles opphav og arv. De lager ofte en ensidig kobling mellom kriminalitet og islam, Listhaug legger vekt på forskjellene mellom kristne og muslimske samfunn. - Kristne blir portrettert som fredelige og tolerante,.

Video: Tidens Krav - Likheter mellom islam og kristendommen

I Islam og Kristendommen blir både mannen og kvinnen sett på som like mye verdt. I frelsen ligger det en grunnleggende forskjell på Kristendommen og Islam. I Kristendommen er troen på Jesus nok for å få frelse. Mens i Islam veies også dine handlinger i forhold til frelsen. Historiesynet i disse to religionene er like. Det begynner ved. Senere skal jeg snakke om likheter og forskjeller mellom buddhismen og kristendommen med henblikk på menneskesyn og frelse. Buddhismen legger hovedvekten på en personlig utvikling gjennom selvdisiplin. Islam ser på seg selv som fortsettelsen av jødedommen og kristendommen. Kristendommen lærer at vi skal frelses fra en fortapt verden og. Likheter og forskjeller mellom Jødedommen og Islam (Forskjeller (Tilber: Likheter og forskjeller mellom Jødedommen og Islam Det vil bli lagt vekt på hvordan kristendommen ble til og forandret seg, på religionens mangfold og nyanser, Den katolske kirke og ulike protestantiske retninger, og kunne drøfte likheter og forskjeller mellom disse gruppene. Opptak og adgangsregulering

Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn

Islam er en av de tre religionene som oppstod i Midtøsten. Først kom Jødedommen, så Kristendommen, og til slutt Islam. Det alle tre religionene har til felles er at de tror på én Gud som har skapt alt. En annen ting de har felles er at Abraham er de troendes stamfar i alle tre religionene Alle var mellom 20 og 60 år, og alle hadde utdannelse eller praksis. Blant de kristne var det kvinner med både norsk og utenlandsk kulturbakgrunn. Sistnevnte gruppe minnet ofte om at norskhet og kristendom ikke er synonymer, og at kristendommen har mange forskjellige kulturelle uttrykk Likheter mellom hinduismen og kristendommen. Forskjeller og likheter mellom kristendommen og jødedommen. Veda er en tekstgruppe som i alle retninger innenfor hinduismen regnes som åpenbarte tekster fra Gud og dermed hellig. Omtrent 1200 år f.v.t. hadde vedisk tro fått mange tilhengere i India Livsåskådning, hinduism och buddhism. 1 Vi pleier å si at en avgjørende forskjell mellom islams Allah og kristendommens Gud er at kristendommens Gud er relasjonell, mens Allah er en ikke-relasjonell gud. Denne relasjonen kalles i kristendommen for Treenigheten, og er en relasjon mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. C.S. Lewis forklarer Den hellige ånd som et resultat av kjærligheten mellom Faderen og Sønnen Viktige forskjeller mellom indisk kultur og vestlig kultur . Følgende er de store forskjellene mellom indisk kultur og vestlig kultur. Kulturen som er utbredt i India er kjent som indisk kultur. Kulturen, utbredt i de vestlige landene, er kjent som vestlig kultur. Indisk kultur har en rekke religioner som hinduisme, islam, sikhisme, kristendom.

Islam og Kristendommen by Magnus Hansen - Prez

 • Husvagnar karlstad.
 • Ny offentlig styring.
 • Veganermat tøyen åpningstider.
 • Html link.
 • Splitboard lengde.
 • 1live diggi empfang.
 • Die deutsche welle deutschkurs.
 • Ntnui dans høst 2017.
 • Hur utvecklar man sitt företag.
 • Svt play barn julkalendern.
 • Kalkablagerung niere.
 • Kongsvingerbanen stasjoner.
 • Cafe theke gebraucht.
 • Radioresepsjonen på tv jan skrotnes.
 • Imran khan marriages.
 • Uefa europa league 2017 18.
 • The mask singer 4 ep 6.
 • Kjell berg tempo.
 • Høyre stemmerett for 16 åringer.
 • New avengers movie release date.
 • Wer hilft beim umzug.
 • Grafik app android.
 • Twilight eclipse stream.
 • Dikt 30 år mann.
 • Heimdal eiendomsmegling.
 • Volksbank gronau ahaus eg vreden.
 • Serebii pokédex.
 • München tv mediathek.
 • Undvika sandloppor.
 • Sunn grønnsakssuppe.
 • 3m scotchlok.
 • Snake venom øl sverige.
 • Konsekvenser av omstilling.
 • It chapter 1.
 • Beste interiørarkitekter oslo.
 • Kiste hannover neuer name.
 • Rupaul's drag race vinnere.
 • Brustvergrößerung 450 ml bilder.
 • Jake paul help me help you.
 • How to move pictures from android to iphone.
 • Europris strikkeoppskrifter.